Kitab Sutji

Yunus 4:10 Kitab Sutji (JAV)

Pangandikane Pangeran Yehuwah: “Sira ngeman marang wit jarak, kang dudu rumatanira lan iya dudu sira kang nukulake iku, kang thukule sajrone sawengi lan alume iya sajrone sawengi.

Yunus 4

Yunus 4:1-11