Kitab Sutji

Yudas 1:9 Kitab Sutji (JAV)

Nanging Sang Mikhael, panggedhening para malaekat, nalika padudon karo Iblis bab layone Nabi Musa, ora wani ngetrapake tembung panyenyamah, mung ngucap mangkene, “Kowe muga didukanana dening Pangeran

Yudas 1

Yudas 1:1-17