Kitab Sutji

Yudas 1:25 Kitab Sutji (JAV)

Gusti Allah kang sawiji, Pamarta kita, marga dening Gusti Yesus Kristus Gusti kita, iku kang sayogya kagungan kamulyan, kaluhuran, kasantosan sarta panguwaos, sadurunge dumadine jaman lan saiki sarta nganti salawase. Amin.

Yudas 1

Yudas 1:18-25