Kitab Sutji

Yudas 1:21 Kitab Sutji (JAV)

Padha rumeksaa marang awakmu dhewe mangkono, ana ing sajroning sihe Gusti Allah, kalawan nganti-anti marang sih-rahmate Gusti kita Yesus Kristus, tmuju ing urip langgeng.

Yudas 1

Yudas 1:14-24