Kitab Sutji

Yudas 1:19 Kitab Sutji (JAV)

Wong iku kang padha njalari cecongkrahan, kang mung dikuwasani dening pepenginan-pepenginan ing donya iki, lan uripe ora kadunungan Roh Suci.

Yudas 1

Yudas 1:17-21