Kitab Sutji

Yudas 1:18 Kitab Sutji (JAV)

Jalaran kowe wis padha dipangandikani: “Besuk ngarepake jaman wekasan bakal ana juru pamoyok, kang lakune padha nguja hawa-nepsune kang mblasar.”

Yudas 1

Yudas 1:8-21