Kitab Sutji

Yudas 1:10 Kitab Sutji (JAV)

Mangka wong-wong iku padha nyenyamah marang kang ora disumurupi malah kang disumurupi saka watake dhewe, kaya patrape kewan kang tanpa budi, iku kang njalari karusakane.

Yudas 1

Yudas 1:1-14