Kitab Sutji

Yokanan 6:52 Kitab Sutji (JAV)

Wong-wong Yahudi tumuli padha bebantahan, pangucape: “Wong iku kapriye bisane menehake daginge supaya padha dakpangan?”

Yokanan 6

Yokanan 6:51-61