Kitab Sutji

Yokanan 6:44 Kitab Sutji (JAV)

Ora ana wong kang bisa marani Aku, kajaba manawa digendeng dening Sang Rama kang ngutus Aku, amarga Aku kang bakal nangekake besuk ing wekasaning jaman.

Yokanan 6

Yokanan 6:34-51