Kitab Sutji

Yokanan 5:43 Kitab Sutji (JAV)

TekaKu iki atas asmane RamaKu, nanging ora koktampani. Manawa ana wong liya kang teka atas jenenge dhewe iku bakal koktampani.

Yokanan 5

Yokanan 5:40-47