Kitab Sutji

Yokanan 4:31 Kitab Sutji (JAV)

Nalika samana para sakabate tumuli matur marang Gusti Yesus, unjuke: “Rabbi, sumangga Paduka dhahar!”

Yokanan 4

Yokanan 4:30-36