Kitab Sutji

Yokanan 21:10 Kitab Sutji (JAV)

Gusti Yesus tumuli ngandika marang para sakabat: “Njupuka iwak sawatara, oleh-olehane anggonmu mentas njala iku!”

Yokanan 21

Yokanan 21:1-16