Kitab Sutji

Yokanan 18:18 Kitab Sutji (JAV)

Ing nalika iku para abdi lan para tukang jaga Padaleman Suci wus padha gawe bedhiyang marga ing wektu iku hawane adhem, wong-wong iku padha ngadeg api-api ana ing kono. Petrus uga ngadeg api-api awor karo wong-wong mau.

Yokanan 18

Yokanan 18:16-19