Kitab Sutji

Yokanan 13:17 Kitab Sutji (JAV)

Manawa kowe padha sumurup prakara iki kabeh, rahayu kowe, manawa kowe kabeh padha nglakoni.

Yokanan 13

Yokanan 13:9-20