Kitab Sutji

Yoel 3:11 Kitab Sutji (JAV)

Sakehe para bangsa saka ing ngendi-endi,padha gumregaha lan maraa,sarta padha nglumpuka mrana!Dhuh Yehuwah, para pahlawan Paduka mugi kabektaa mandhap!

Yoel 3

Yoel 3:6-19