Kitab Sutji

Yoel 2:27 Kitab Sutji (JAV)

Lan sira bakal padha sumurup yenIngsun iki ana ing tengahe Israel,sarta yen Ingsun iki Yehuwah, Allahira, ora ana maneh kajaba Ingsun,lan umatingSun bakal ora nandhang wirang maneh ing salawas-lawase.”

Yoel 2

Yoel 2:25-32