Kitab Sutji

Yoel 2:25 Kitab Sutji (JAV)

Ingsun bakal paring marang sira pulihetaun-taun kang pametune entek kamangsadening walang alihan, walang kang mlumpat,walang kang kethaha lan walang kang ngrikiti,wadya-balaningSun kang gedhe kang Sunutus menyang ing tengahira

Yoel 2

Yoel 2:20-32