Kitab Sutji

Yoel 2:14 Kitab Sutji (JAV)

Sapa kang ngreti, bokmanawa karsa mengker lan piduwung,sarta nilari berkah,kagawe kurban dhaharan lan kurban unjukansumaos marang Pangeran Yehuwah, Allahmu.

Yoel 2

Yoel 2:8-22