Kitab Sutji

Yoel 1:20 Kitab Sutji (JAV)

Dalasan sato-kewan ing ara-araugi sami sesambat dhateng Paduka,margi lepen-lepen sampun sami asat,sarta pangenan ing ara-arasampun kamangsa dening latu.

Yoel 1

Yoel 1:18-20