Kitab Sutji

Yesaya 8:15 Kitab Sutji (JAV)

Apadene panunggalane akeh kang bakal padha kesandhung, tiba lan tatu abot, kacekel lan katawan.”

Yesaya 8

Yesaya 8:8-22