Kitab Sutji

Yesaya 60:21 Kitab Sutji (JAV)

Kabeh kang ngenggoni sira para wong bener,anggone padha nduweni nagara iku ing salawas-lawase;padha kaya cangkokan kang Suntanem piyambakkanggo ngatonake kaluhuraningSun.

Yesaya 60

Yesaya 60:20-22