Kitab Sutji

Yesaya 26:15 Kitab Sutji (JAV)

Dhuh Yehuwah, bangsa punika sampun Paduka damel saya wewah-wewah,umating kamulyan Paduka sampunPaduka damel saya kathah;nagaranipun sampun Paduka wiyaraken sanget.

Yesaya 26

Yesaya 26:7-20