Kitab Sutji

Yesaya 21:3 Kitab Sutji (JAV)

Mulane lambungku lara banget,aku lara muleskaya mulesing wong wadon kang manak;aku mringkus-mringkus, ora krungu maneh,aku kaget, ora ndeleng maneh.

Yesaya 21

Yesaya 21:1-8