Kitab Sutji

Yeremia 7:8 Kitab Sutji (JAV)

Nanging lah sira mituhu marang tembung goroh, kang ora migunani.

Yeremia 7

Yeremia 7:1-13