Kitab Sutji

Yeremia 19:2 Kitab Sutji (JAV)

nuli mangkata menyang ing Lebak Ben-Hinom, kang ana ing ngarepe gapura Beling! Ana ing kana sira warak-warakna tembung-tembung kang bakal Sunlairake marang sira!

Yeremia 19

Yeremia 19:1-3