Kitab Sutji

Yeheskiel 22:29 Kitab Sutji (JAV)

Para wong kang manggon ana ing nagara padha daksiya lan ngrerampas, nindhes wong sangsara lan mlarat, sarta memeres wong manca, dadi cengkah kalawan angger-angger.

Yeheskiel 22

Yeheskiel 22:21-31