Kitab Sutji

Yakobus 5:6 Kitab Sutji (JAV)

Wong bener kokukum malah kokpateni, lan ora bisa nglawan marang kowe.

Yakobus 5

Yakobus 5:4-14