Kitab Sutji

Yakobus 3:7 Kitab Sutji (JAV)

Mungguh sakabehing buron alas, manuk, sarta kewan rumangkang lan kang ana ing sagara, iku kadadekake tutut lan wis kalakon didadekake tutut dening manungsa,

Yakobus 3

Yakobus 3:1-14