Kitab Sutji

Wulang Bebasan 31:24 Kitab Sutji (JAV)

Kang wadon gawe sandhangan lena, banjur diedol,sarta masrahake sabuk marang para wong dagang.

Wulang Bebasan 31

Wulang Bebasan 31:16-26