Kitab Sutji

Wulang Bebasan 27:6 Kitab Sutji (JAV)

Mitra iku anggone nggebug kanthi tujuan kang becik,nanging pangambunge wong sengit iku nganti kliwat wates.

Wulang Bebasan 27

Wulang Bebasan 27:1-7