Kitab Sutji

Wulang Bebasan 26:11 Kitab Sutji (JAV)

Kaya asu kang mbaleni utah-utahane,kaya mangkono wong gemblung anggone mbolan-mbaleni kabodhoane.

Wulang Bebasan 26

Wulang Bebasan 26:10-12