Kitab Sutji

Wulang Bebasan 20:2 Kitab Sutji (JAV)

Dukaning ratu iku kayadene panggerone singa nom,sing sapa nenangi dukane iku mbebayani tumrap awake.

Wulang Bebasan 20

Wulang Bebasan 20:1-5