Kitab Sutji

Wilangan 32:5 Kitab Sutji (JAV)

Sarta ature maneh: “Manawi kula sami angsal sih wonten ing ngarsa panjenengan, tanah punika mugi kaparingna dhateng para ingkang abdi dadosa darbek kula, kula mugi sampun ngantos sami kadhawuhan pindhah dhateng sabranging benawi Yarden.”

Wilangan 32

Wilangan 32:1-6