Kitab Sutji

Wahyu 7:4 Kitab Sutji (JAV)

Lan aku krungu cacahe kang padha kaecapan iku: Panunggalane talere Banisrael kabeh kang kaecapan ana satus patang puluh papat ewu.

Wahyu 7

Wahyu 7:1-13