Kitab Sutji

Wahyu 6:14 Kitab Sutji (JAV)

Langit tumuli nglunthung kaya kitab sarta sakehing gunung lan pulo padha ngalih saka ing panggonane.

Wahyu 6

Wahyu 6:4-17