Kitab Sutji

Wahyu 3:17 Kitab Sutji (JAV)

Sarehne sira duwe ujar: Aku iki sugih lan aku wus ngudi kasugihan sarta ora kekurangan apa-apa, apa maneh marga sira ora sumurup, yen sira iku mlarat, lan memelas, wuta lan kawudan,

Wahyu 3

Wahyu 3:12-19