Kitab Sutji

Titus 2:5 Kitab Sutji (JAV)

wicaksana, alaku suci, sregep ngatur baleomahe, becik pambekane sarta sumuyud marang kang lanang, supaya Pangandikaning Allah aja nganti dialakake.

Titus 2

Titus 2:3-12