Kitab Sutji

Titus 2:4 Kitab Sutji (JAV)

lan bisa merdi wong-wong wadon kang isih enom, supaya padha tresna marang kang lanang tuwin marang anak-anake,

Titus 2

Titus 2:1-6