Kitab Sutji

Titus 2:2 Kitab Sutji (JAV)

Para wong lanang kang tuwa iku padha diwaras ing budi, kajen, wicaksana sarta kadunungan pracaya, katresnan lan budi tumemen kang waras.

Titus 2

Titus 2:1-12