Kitab Sutji

Titus 2:13 Kitab Sutji (JAV)

kalawan manganti-anti marang ing katetepane pangarep-arep kita, kang kebak ing karahayon lan ngatingalake kamulyaning Allah kang Mahaagung sarta Pamarta kita Gusti Yesus Kristus,

Titus 2

Titus 2:6-15