Kitab Sutji

Titus 1:14 Kitab Sutji (JAV)

sarta aja maneh-maneh nggatekake marang dongeng-dongeng Yahudi lan angger-anggering manungsa kang ngungkurake ing kayekten.

Titus 1

Titus 1:11-15