Kitab Sutji

Rut 2:22 Kitab Sutji (JAV)

Pangucape Naomi marang Rut, mantune: “Prayogane, anakku engger, lungamu bareng karo batur-bature wadon, aja nganti kowe digodha dening wong ing pategalan kono.”

Rut 2

Rut 2:18-23