Kitab Sutji

Rut 2:17 Kitab Sutji (JAV)

Pangasage Rut ana ing pategalan kono nganti tumeka ing wayah sore, dene asagane bareng diirigi oleh sair watara saefa.

Rut 2

Rut 2:7-21