Kitab Sutji

Rut 2:15 Kitab Sutji (JAV)

Bareng Rut ngadeg arep ngasag maneh, Boas banjur prentah marang bature, pangucape: “Kareben ngasag ana ing sela-selane bentelan-bentelan uga, aja kokalang-alangi.

Rut 2

Rut 2:10-19