Kitab Sutji

Rum 4:8 Kitab Sutji (JAV)

rahayu wong kang kaluputane ora kaetang dening Gusti Allah.”

Rum 4

Rum 4:5-15