Kitab Sutji

Purwaning Dumadi 5:32 Kitab Sutji (JAV)

Nalika Nuh umur limang atus taun, duwe anak Sem, Kham lan Yafet.

Purwaning Dumadi 5

Purwaning Dumadi 5:28-32