Kitab Sutji

Purwaning Dumadi 47:29 Kitab Sutji (JAV)

Nalika Rama Israel wus ngarapake seda, banjur nimbali kang putra Sang Yusuf, lan dipangandikani: “Manawa aku oleh sihmu, bok tanganmu tumpangna ing sangisore cethikku, sarta sumpaha, yen bakal nandukake katresnan lan kasetyan marang aku, yaiku: Aku aja kokkubur ana ing tanah Mesir!

Purwaning Dumadi 47

Purwaning Dumadi 47:23-31