Kitab Sutji

Purwaning Dumadi 27:37 Kitab Sutji (JAV)

Rama Iskak mangsuli marang Esap, pangandikane: “Lah adhimu wus pinesthi mengku marang kowe, lan sakehe para kadange wus daktemtokake dadi kawulane, sarta iya wus dakgawani gandum lan anggur, kari apamaneh kang bisa daktandukake marang kowe, dhuh anakku engger?”

Purwaning Dumadi 27

Purwaning Dumadi 27:31-46