Kitab Sutji

Purwaning Dumadi 2:17 Kitab Sutji (JAV)

nanging wit pangawruhing becik lan ala iku wohe aja sira pangan. Dene samangsa sira mangan wohe, mesthi sira bakal mati.”

Purwaning Dumadi 2

Purwaning Dumadi 2:9-24