Kitab Sutji

Purwaning Dumadi 17:19 Kitab Sutji (JAV)

Nanging pangandikane Gusti Allah: “Ora, sanyata somahira Sara bakal nglairake anak patutan saka sira, iku sira jenengna Iskak, karo Iskak iku Ingsun bakal nganakake prajanjianingSun dadi prasetyan kanggo marang turun-turune.

Purwaning Dumadi 17

Purwaning Dumadi 17:18-20